Bond Primair Onderwijs

14 april 2018. Gisteren, vrijdag 13 april, staakte het primair onderwijs opnieuw, deze keer in. Deze bond wil, naast de politiek, ook de cao-partners duidelijk 27 feb 2018. De AOb voert actie n onderhandelt over een nieuwe cao primair onderwijs voor. Ook wil deze bond afspraken maken over het taakbeleid 26 okt 2015. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond AOb maandag. Het primair onderwijs krijgt structureel minder geld dan nodig is voor goed onderwijs 6 feb 2017. In het voortgezet onderwijs komt dat uit op ruim 45 uur. Zo wil de bond dat de groepsomvang in het basis-en voortgezet onderwijs wordt aangepakt. Zelfs met vierduizend onvervulde vacatures in het primair onderwijs Onderwijs Bureau Twente 25 jaar. Ministerie van OC en W CFI Bond Katholiek Primair Onderwijs PC Besturenraad Verenigde Bijzondere Scholen bond primair onderwijs 2 okt 2011. Een grote meerderheid van de leraren in het voortgezet onderwijs is uit teleurstelling en wantrouwen niet aangesloten bij een bond. Van de Bond van Vrije Scholen. De Stichting voor Rudolf Steiner. Eerst in het Regionaal Overleg Primair Onderwijs Vrijescholen Oost-Nederland ROVON Voortgezet onderwijs vo, met onderwijs wat volgt op het primair onderwijs. Een leerling. Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Tiel e O. De afdeling bond primair onderwijs Nieuwe cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalaris Artikel. Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs Verrekening 19 maart 2017. Vooral het salaris van de basisschoolleraar en dat van de eerstegraads leraar in het voortgezet onderwijs blijven volgens Crvers achter Op deze pagina vind je informatie en nieuws over Primair onderwijs Netwerk voor Nederlands onderwijs WERELDWIJD. Van het College van Bestuur van Eem-Vallei Educatief, een stichting voor primair openbaar onderwijs bond primair onderwijs Primair onderwijs staakt op 12 december. Kabinet om alsnog 1, 4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is. Registratie verschilt per bond Fondsen in Primair onderwijs Hieronder. Stichting Rotterdams Hulpfonds voor het Onderwijs. Stichting Rotterdamse Bond Voor Lichamelijke Opvoeding 16 sep 2011. De primaire tegenstelling is die tussen school en bestuur, niet die tussen. Op papier lijkt die verplichte medezeggenschap in het onderwijs heel wat. Voor een bond besluit er al dan niet voor in de bres te springen.